τι; : προβολή θεματική : από : Λαϊκή Βιβλιοθήκη

Σάββατο 21 Απριλίου 2018 στις 19.00

Προβολή ντοκιμαντέρ: Τα κορίτσια της βροχής (Αλίντα Δημητρίου - 2011)

πηγή : http://laikhvivliot.blogspot.gr/2018/04/21-7-…
πηγή : email που λάβαμε στις 16 Απρίλιος 10h