τι; : προβολή θεματική : Rojava

Σάββατο 21 Απριλίου 2018 στις 20.00

Προβολή ταινίας

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/74180/