Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 στις 12.00

Καφενείο και άνοιγμα βιβλιοθήκης

Δευτέρα 23/4 στις 12:00-14:00 Καφενείο-Βιβλιοθήκη στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/74213/