Σάββατο 19 Μαίου 2018 στις 23.00

DRAG SHOW και lgbtqia+ PARTY

DRAG SHOW και lgbtqia+ PARTY (2ο αυτοοργανωμένο Thessaloniki Pride)

Σχολή Θετικών Επιστημών ΣΘΕ

Το party του 2ου αυτό-οργανωμένου Thessaloniki Pride

πηγή : email που λάβαμε στις 25 Απρίλιος 02h