Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 στις 12.00

Αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο

https://www.facebook.com/events/2128123444090…

πηγή : email που λάβαμε στις 25 Απρίλιος 09h