Σάββατο 28 Απριλίου 2018 στις 14.00

Συνέχεια αυτοοργανωμένων μαθημάτων ξένων γλωσσών

Συνέχεια αυτοοργανωμένων μαθημάτων ρώσικων και ιταλικών από το Σάββατο 28/4

Τα αυτοοργανωμένα μαθήματα ξένων γλωσσών συνεχίζονται από το Σάββατο 28/4 τις ίδιες ώρες όπως και προηγουμένως: 14:00 με 15:00 ρώσικα, 15:00 με 16:00 ιταλικά.

πηγή : http://allerta.squat.gr/2018/04/25/συνέχεια-α…