Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 στις 22.00

Συναυλία: Lostre

LOSTRE

είδος:( Reggae ska rock )

www.myspace.com/lostre1

πηγή : http://dl.dropbox.com/u/6358128/blog/desc/7_4_11.htm