Παρασκευή 4 Μαίου 2018 στις 18.00

Αυτοπαρουσίαση Ομάδας Studio/ Ανοιχτό προβάδικο/ Κουβέντα/ Καφενείο

Αυτοπαρουσίαση της Ομάδας Studio της κατάληψης Ευαγγελισμού.

πηγή : email που λάβαμε στις 3 Μάιος 13h