Τετάρτη 9 Μαίου 2018 στις 12.00

Καφενείο-Βιβλιοθήκη


Παρασκευή 4/5 στις 12:00-14:00 Καφενείο-Βιβλιοθήκη στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας.

πηγή : email που λάβαμε στις 3 Μάιος 12h