Τετάρτη 16 Μαίου 2018 στις 19.00

Διαχειριστική συνέλευση

Τετάρτη 16/5 διαχειριστική συνέλευση στις 19:00.

πηγή : email που λάβαμε στις 4 Μάιος 11h