Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 στις 23.00

Live Axerash, Fox Devils Wild, Xάος στο τετράγωνο.