Σάββατο 19 Μαίου 2018 στις 21.30

Live

LIVE Κομοτηνή στην παλιά νομική.

Cinnamon Bird, InstruMentals, Fuel Eater, Comfort in Silence

πηγή : https://utopia-ad.org/live-19-05-18/