Πέμπτη 17 Μαίου 2018 στις 18.00

Μαθήματα Αυτομόρφωσης Ελληνικών

Συνέχιση ομάδας αυτομόρφωσης ελληνικών,αρχάριο επίπεδο.Μην ξεχάσετε τετράδιο και μολύβι.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/74655/