Παρασκευή 25 Μαίου 2018 στις 20.00

Βιβλιοπαρουσίαση: «Λέρος, μια ζωντανή αμφισβήτηση της κλασικής ψυχιατρικής»

πηγή : http://akoixi.espivblogs.net/βιβλιοπαρουσίαση…