Τρίτη 22 Μαίου 2018 στις 20.20

Εκδήλωση-συζήτηση για την αντίσταση στις Σκουριές