Πέμπτη 24 Μαίου 2018 στις 20.00

Προβολή ταινίας: Head-on

Προβολή ταινίας ''Ηead on'' (''Ποτέ μαζί'') 24/5 στις 20:00 στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας

πηγή : email που λάβαμε στις 17 Μάιος 19h