Πέμπτη 24 Μαίου 2018 στις 17.00

Μοτοπορεία ενάντια σε HotSpots και κέντρα κράτησης

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ HOT SPOTS & ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤ(ΡΙ)ΩΝ

Φάμπρικα Υφανέτ / Ubuntu Wahhada / Clandestina

πηγή : email που λάβαμε στις 18 Μάιος 00h