Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 στις 19.00

Το μεταναστευτικό σήμερα, αγώνες ενάντια σε HotSpots/κέντρα κράτησης

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ HOT SPOTS & ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤ(ΡΙ)ΩΝ

Εκδήλωση-συζήτηση

- Εμπειρίες μεταναστ(ρι)ών

- Ενημέρωση από Musaferat

- Οι στρατηγικές της αντιμεταναστευτικής πολιτικής

- Σύνδεση των αγώνων ντόπιων-μεταναστ(ρι)ών

Φάμπρικα Υφανέτ / Ubuntu Wahhada / Clandestina

πηγή : email που λάβαμε στις 18 Μάιος 00h