Τρίτη 22 Μαίου 2018 στις 20.00

Μάθημα Αυτομόρφωσης και Συζήτησης του Κεφαλαίου: Οι κρίσεις Β

Οι κρίσεις Β: Η θεωρία για τις κρίσεις στις Θεωρίες για την Υπεραξία και τους δύο πρώτους τόμους του Κεφαλαίου

Αυτή την Τρίτη, 22/5, στις 8μμ θα συζητήσουμε την εξέλιξη της σκέψης
του Μαρξ, σχετικά με τις εσωτερικές αντιφάσεις του καπιταλιστικού
συστήματος που οδηγούν στην κρίση του, στις Θεωρίες για την Υπεραξία
και τους δύο πρώτους τόμους του Κεφαλαίου.

Η παρουσίαση της Τρίτης εντάσσεται σε μια γενικότερη υποενότητα 8
μαθημάτων της ομάδας Αυτομόρφωσης με θέμα τις καπιταλιστικές κρίσεις.
Τα επόμενα μαθήματα έχουν ως εξής:

Τρίτη, 29/5/2018: Ο νόμος της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους

Τρίτη, 5/6/2018: Οι παράγοντες που αντιδρούν στην πτωτική τάση του
ποσοστού κέρδους

Τρίτη, 12/6/2018: Η μαρξιστική αντιπαράθεση για τον νόμο της πτωτικής
τάσης

Τρίτη, 19/6/2018: Οι κρίσεις Γ: Η ανάλυση της κρίσης υπερσυσσώρευσης
κεφαλαίου στον τρίτο τόμο

Τρίτη, 26/6/2018: Ο πόλεμος ως ειδική μορφή περιοδικής καταστροφής
πλεονάζοντος κεφαλαίου και πλεονάζοντος πληθυσμού

Τρίτη, 3/7/2018: Οι κρίσεις Δ: Η παρούσα κρίση

Ομάδα Αυτομόρφωσης και Συζήτησης του Κεφαλαίου του Μαρξ

πηγή : https://el-gr.facebook.com/omadaaftomorfasisg…