Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 στις 17.00

1ο Φεστιβάλ Ανυπόταχτου Μαθητή Θεσσαλονίκης

πηγή : email που λάβαμε στις 22 Μάιος 18h