Σάββατο 26 Μαίου 2018 στις 13.00

Παρέμβαση λέσχη απθ - δε χορταίνουμε σουκού

σάββατο 26/05 παρέμβαση στην λεσχη του Απθ για το μπλοκάρισμα του ελέγχου και
κυριακή 27/05 τρώμε όλες μαζί στην κατάλαληψη φάμπρικα υφανέτ