Τετάρτη 23 Μαίου 2018 στις 21.00

Ομάδα αυτομόρφωσης

Ομάδα αυτομόρφωσης για τον έλεγχο, την πειθάρχηση, την βιοπολιτική ζωή και τον ολοκληρωτισμό

Μελετάμε το έντυπο "Η γέννηση της βιοπολιτικής ζωής" το οποίο εκδόθηκε το 2001 από το "Βιοπολιτικό εργαστήρι". Το έντυπο -όπως αναφέρει στην περιγραφή του- διαπραγματεύεται έννοιες της "νέας πολιτικής επιστήμης" όπως τι σημαίνει Αυτοκρατορία, βιοπολιτική, πεδίο βιοεξουσίας, ποιά η σημασία της διαφάνειας και της αθεατότητας, και αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια αποσαφήνισης των παραπάνω εννοιών "με την επιθυμία να αποτελέσει την αρχή μιας ευρύτερης κριτικής και συζήτησης τόσο σχετικά με τα σύγχρονα μοντέλα εκμετάλλευσης και κυριαρχίας, όσο και με τις μορφές αντίστασης σ'αυτές." Αυτή την Τετάρτη συζητάμε το κεφάλαιο 3 με τίτλο "Η Αυτοκρατορία".

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/74835/