Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 στις 12.00

Καφενείο και άνοιγμα βιβλιοθήκης-Καρδίτσα

Τετάρτη 13/6 καφενείο - βιβλιοθήκη στις12:00 στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας.

πηγή : email που λάβαμε στις 31 Μάιος 16h