Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στις 20.00

Συζήτηση: Περί έθνους, πατρίδας και άλλων δαιμονίων

Ιούνης στην 'Ανω Πόλη

πηγή : https://anopoli.espivblogs.net/2018/06/02/ιού…