Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 στις 12.00

Καφενείο και άνοιγμα βιβλιοθήκης

Παρασκευή 15/6 καφενείο - βιβλιοθήκη στις 12:00 στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας.

πηγή : email που λάβαμε στις 14 Ιούνιος 18h