Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 στις 20.00

Διαχειριστική συνέλευση

Τετάρτη 27/6 διαχειριστική συνέλευση στις 20:00.

πηγή : email που λάβαμε στις 14 Ιούνιος 19h