Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 στις 19.00

Εκδήλωση-Συζήτηση: Τσεχοσλοβακία 1968

Λαϊκή Βιβλιοθήκη