Σάββατο 23 Ιουνίου 2018 στις 23.00

Άνοιγμα πίσω αυλής

Καφενείο για το ανοιγμα της πίσω αυλής 23:00 στην κατάληψη Ευαγγελισμού.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/75311/