Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 στις 12.00

Καφενείο και άνοιγμα βιβλιοθήκης

Παρασκευή 29/6 καφενείο και άνοιγμα βιβλιοθήκης στις 12:00 στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας.

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Ιούνιος 13h