Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 στις 12.00

Καφενείο και άνοιγμα βιβλιοθήκης

Παρασκευή 13/7 καφενείο και άνοιγμα βιβλιοθήκης στις 12:00.

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Ιούνιος 13h