Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 στις 14.00

Θεματική εκπομπή με σύντροφο από Αμερική

Θεματικές εκπομπές με σύντροφο από Αμερική

Vol. I: Για τις αμερικανικές φυλακές - Τετάρτη 11/7, 14:00 / Vol II: Για το κράτος των Η.Π.Α. - Σάββατο 14/7, 14:00

Vol. I: Συνέντευξη για τις αμερικανικές φυλακές: Από το χτες στο σήμερα για το αύριο.
Σύστημα σωφρονισμού, καταπίεση και αγώνες.

Από την Ελλάδα ως την Αμερική, κάψτε όλες τις φυλακές συθέμελα!

Interview about U.S.A.'s prisons: From yesterday to the today for tomorrow.
Confinement system, repression and struggles.

From Greece to U.S.A., burn all prisons to the ground!

--------------------------------------

Vol. II: Συνέντευξη για το κράτος των Η.Π.Α.: Πραγματικότητα, προκλήσεις, Α/Α κίνημα, παγκόσμια διασύνδεση.

Το αμερικάνικο όνειρο ήταν από την αρχή του ένας εφιάλτης. Και όταν το κράτος έκτακτης ανάγκης έχει γίνει ο κανόνας, η αντίσταση είναι καθήκον.

Interview about U.S.A.'s state: Reality, challenges, the A/A movement, worldwide connection.

The American Dream was from its very start a nightmare. And when the state of emergency has become the rule, resistance is a duty.

* Οι συνεντεύξεις έχουν πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

The interviews have been accomplished in English.

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1589881/