Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 στις 20.00

Λαθρεμπόριο όπλων & κατασκοπία στα χρόνια του Ισπανικού Εμφύλιου...

Με αφορμή τη συμπλήρωση 82 χρόνων από την έναρξη του Ισπανικού Εμφύλιου

Εκδήλωση-συζήτηση
Λαθρεμπόριο όπλων και κατασκοπία στα χρόνια του Ισπανικού Εμφύλιου: Αιγαλιώτικες διαδρομές

Από τον καιρό των ηρωικών αναμνήσεων στον καιρό της ανάλυσης και της διαχείρισης των ιστορικών τεκμηρίων

πηγή : http://eutopiclibrary.espivblogs.net/
πηγή : email που λάβαμε στις 12 Ιούλιος 12h