Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 στις 11.00

Καφενείο

-Δευτέρα 23/7 καφενείο στις 11:00 στο Α.Σ.Καρδίτσας στο Τ.Ε.Ι.Δασοπονίας.

πηγή : email που λάβαμε στις 16 Ιούλιος 13h