Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 στις 19.00

Μικροφωνική ενάντια στην δημιουργία αεροδρομίου στο Καστέλι

Σήμερα Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 19:00 Μικροφωνική στα Λιοντάρια
ενάντια στην δημιουργία αεροδρομίου στο Καστέλι Πεδιάδος

Ενάντια σε ένα φαραωνικό έργο έκτρωμα το οποίο θα προκαλέσει μη αναστρέψιμες
ζημιές στην περιοχή

Πρωτοβουλία Αναρχικών ενάντια στο αεροδρόμιο στο Καστέλλι

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1590114/