Κυριακή 26 Αυγούστου 2018 στις 20.00

Προβολή στην Αλιμούρα: In the Fade (2017) by Fatih Akin