Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 στις 19.00

Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση του Ε.Κ.Χ Αλιμούρα

Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση του Ε.Κ.Χ Αλιμούρα