Τα σύνορα είναι χαρακιές στο σώμα του πλανήτη

όλα τα καλέσματα αλληλεγγύης σε πρόσφυγες & μετανάστες


Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη!

όλα τα καλέσματα ενάντια στους πλειστηριασμούς

Εμφανίζονται μόνο : "οργάνωση" (επιστροφή σε πλήρη προβολή)

Παρασκευή 24 Φεβρουάριος

20:00 Ηράκλειο

Κυριακή 26 Φεβρουάριος

19:00 Ανοιχτή Συνέλευση Εμπρός Αθήνα

^Μάρτιος 2017