^Σεπτέμβριος 2017
Δευτέρα 18 Σεπτέμβριος

17:00 Πορεία Κερατσίνι

^Δεκέμβριος 2017


Παρασκευή 15 Δεκέμβριος

09:30 Trial for the eviction of the squat Albatros Θεσσαλονίκη