^Σεπτέμβριος 2019Κυριακή 15 Σεπτέμβριος

10:00 Γιορτή της Αποανάπτυξης Σταγιάτες

Δευτέρα 23 Σεπτέμβριος

19:30 Ανοιχτή σύσκεψη σωματείων Αθήνα

^Οκτώβριος 2019


Παρασκευή 11 Οκτώβριος

11:00 CoOpen Air Festival Θεσσαλονίκη

Σάββατο 12 Οκτώβριος

11:00 CoOpen Air Festival Θεσσαλονίκη

Κυριακή 13 Οκτώβριος

11:00 CoOpen Air Festival Θεσσαλονίκη