Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 στις 21.00

Αντιφασιστική συνέλευση

Την τετάρτη 12/09 στις 21:00 αυστηρά στην κατάληψη Ντουγρού (Τζαβέλα 52).
Η παρουσία όλων κρίνετε επιτακτική και απαραίτητη.

Αντιφασιστική Συνέλευση Λάρισας

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1591099/