τι; : πάρτυ θεματική : από : ατελές

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 στις 23.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Volos tattoo Circus Pre Party

Volos tattoo Circus Pre Party

Στηρίζουμε τους φυλακισμένους αγωνιστές ηθικά,υλικά, πολιτικά

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Σεπτέμβριος 20h