Εμφανίζονται μόνο : "οικονομική ενίσχυση". επιστροφή σε πλήρη προβολή

αύριο Τρίτη 22 Ιανουάριος

20:00 Metal bars Αθήνα

Τρίτη 29 Ιανουάριος

20:00 Metal bars Αθήνα

^Φεβρουάριος 2019

Παρασκευή 1 Φεβρουάριος

23:00 Party Οικ. Ενίσχυσης Αθήνα


Σάββατο 16 Φεβρουάριος

21:30 La Mano Del Corazon – Αcoustic Project Αθήνα

^Μάρτιος 2019