Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 στις 23.00

Post punk party

Post punk παρτάρα* την παρασκευή που μας έρχεται. Free the bats!

[Τα έσοδα, για χάρη της απαραίτητης αναβάθμισης του ηχητικού εξοπλισμού]

*σεβασμός στη γειτονιά

πηγή : https://peiramak94.blogspot.com/2018/10/post-…