τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση ατελές

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 στις 23.00

Χρειάζεται επιβεβαίωση.

Πάρτυ για δικαστικά έξοδα συντρόφου

από σύντροφοι/ισσες

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης για τα δικαστικά έξοδα συντρόφου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών(ΑΣΟΕΕ).Θα ακολουθήσει και αφίσα με μουσικό πρόγραμμα.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/76795/