Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 στις 19.00

Κύκλος αυτοοργανωμένων μουσικών μαθημάτων / αλληλομάθησης

Το πρώτο θεωρητικό μάθημα θα γίνει την Δευτέρα 22 Οκτώβρη στις 19.00. Σκοπός του κύκλου είναι ο πειραματισμός σε συλλογικές μορφές μάθησης με ενασχόληση τη μουσική θεωρία και τη δημιουργία ενός κύκλου αλληλομάθησης, βοήθειας και δημιουργίας.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/76930/