Εμφανίζονται μόνο : "κατάληψη Αντινομία". επιστροφή σε πλήρη προβολή