Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 στις 21.00

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης των αναρχικών εκδόσεων Άρνηση

Κυριακή 11 Νοέμβρη, από τις 21.00 και μετά

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης των αναρχικών εκδόσεων Άρνηση

κατάληψη 111