Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 στις 21.00

Άνοιγμα + Karaoke Bar οικ. ενίσχυσης της μουσικής δομής Τραγωδείο

Άνοιγμα και Karoke Bar οικονομικής ενίσχυσης της αυτοοργανωμένης δομής για την ελεύθερη διάχυση της μουσικής γνώσης Τραγωδείο.

Παράλληλα, θα γίνεται και συλλογή μουσικού εξοπλισμού που τυχόν περισσεύει και μπορεί να διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών της δομής.