Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 στις 21.00

Συνέχιση της συνέλευσης για την διοργάνωση της πορείας της 17Ν

Συνέχιση της συνέλευσης για την (δι)οργάνωση (του αναρχικου μπλοκ) στην πορεία της 17Ν και την συζήτηση-οργάνωση προπαγανδιστικών δράσεων.

Πρωτοβουλία αναρχικών

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/77169/