Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στις 21.00

Hip-Hop Live

Σάββατο 8 του Δεκέμβρη κατηφορίζουν την υπόγα οι

ΠΕΙΡΑΜΑ 26: Παρουσίαση Project

ΑΤΟΠΟΣ και

LARU/CASE

για ζεστά χιπ-χοπ χωσίματα.

Κοπιάστε δυναμικά στις 21.00! Τα έσοδα διατίθενται για τα μεταφορικά και την ενίσχυση του χώρου. Οικονομική ενίσχυση απαραίτητη.

Αναρχική Ομάδα Τέχνης Οχετός.Ομάδα Πείραμα.

πηγή : https://peiramak94.blogspot.com/2018/12/hip-h…