Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018 στις 22.30

Πάρτυ Οικονομικής Ενίσχυσης

Για τη μεταφορά του ΕΚΧ Adelante Κομοτηνής σε νέο χώρο

πηγή : https://www.facebook.com/micropolisocialspace…